INFORMACIJA APIE DUOMENŲ APSAUGĄ MINI INTERNETO SVETAINĖJE.

Aukštus standartus, kuriais pasižymi mūsų produktai ir paslaugos, taikome ir tvarkydami Jūsų duomenis. Mūsų tikslas – sukurti ir išsaugoti pasitikėjimu grįstus verslo santykius su esamais ir potencialiais klientais. Mums svarbus Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir vientisumas. Tad Jūsų duomenis tvarkysime ir naudosime kruopščiai, konkrečiais tikslais, vadovaudamiesi Jūsų duotu sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisinėmis duomenų apsaugos nuostatomis.

 

Toliau pateikiamoje informacijoje apie duomenų apsaugą MINI interneto svetainėje aprašoma, kaip BMW AG MINI padalinys renka, tvarko ir naudoja esamų ir potencialių klientų asmens duomenis. 

Temų apžvalga

 • Who is responsible for data processing operations?

  Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas už asmens duomenų tvarkymą atsako BMW AG ( "BMW" ir/arba "mes" ir/arba "atstovybė"), kurios buveinė yra adresu Petuelring 130, 80788 Miunchenas. Pagrindinė BMW AG būstinė yra Miunchene.

   

  BMW AG yra kontroliuojančioji BMW grupės bendrovė, kuri per organizacinį padalinį MINI koordinuoja MINI automobilių, originalių MINI dalių, aksesuarų ir gyvenimo būdo produktų bei susijusių paslaugų pardavimo veiklą Vokietijoje. BMW atstovybės taip pat yra MINI dalis.

   

  MINI prižiūrimi kiti BMW AG organizaciniai padaliniai taip pat aktyviai teikia pagalbą esamiems ir potencialiems klientams. Tai taikoma visų pirma MINI Connected ir MINI Online elektroninėms parduotuvėms.

   

  MINI suteikia įgaliojimus MINI prekybos atstovams ir MINI techninės priežiūros ir aptarnavimo centrams ( toliau – MINI partneriai, kai nėra būtinybės juos skirti), su kuriais sudaromos sutartys teikti techninę ir netechninę pagalbą esamiems ir potencialiems klientams, partneriams, su kuriais sudarytos sutartys, ir kitoms suinteresuotosioms grupėms. MINI valdo interneto svetainę www.mini.de, kur suteikiama galimybė naudotis "My MINI" internetine paskyra ir (arba) "MINI Connected" ir kuri reklamuoja MINI prekės ženklą Vokietijoje.

   

  MINI partneriai yra teisiškai ir ekonomiškai savarankiškos įmonės, kurios nėra MINI dalis, jei nenurodyta kitaip. Kaip licencijos turėtojai, jie naudoja MINI prekės ženklą (pagal suteiktus įgaliojimus) parduodami originalias MINI dalis ir priedus, taip pat atlieka su prekės ženklu susijusią techninę priežiūrą ir remontą.

   

  MINI suteikia įgaliojimus BMW atstovybėms taip pat kaip ir MINI partneriams.

   

  MINI yra atsakingas už visus Jūsų duomenis, kurie tvarkomi svetainėje www.mini.de ir Jūsų internetinėje paskyroje My MINI, teikiant MINI Connected paslaugas, palaikant Jūsų ryšius su MINI ir vykdant MINI tiesioginės rinkodaros priemones. MINI taip pat tvarko Jūsų duomenis, kai juos perduoda MINI partneriai, ir ta apimtimi, kuri atitinka duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

   

  MINI partneriai yra atsakingi už asmens duomenų, kuriuos jiems pateikiate, tvarkymą, susijusį su Jūsų verslu ir klientų aptarnavimu pardavimo ir techninės priežiūros srityse. MINI partneriai taip pat tvarko Jūsų duomenis tada, kai juos perduoda MINI, ir ta apimtimi, kuri atitinka duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

   

  Šiame duomenų apsaugos dokumente taip pat aprašomas kai kurių Jūsų duomenų tvarkymas, kurį atlieka MINI partneriai. Tačiau gali būti, kad MINI partneriai gauna kitus asmens duomenis ir turi savo duomenų apsaugos informaciją. Tokiu atveju atitinkamo MINI partnerio duomenų apsaugos informacijoje galite sužinoti, kaip naudojami Jūsų duomenys.

   

  MINI klientų aptarnavimo skyriaus ir BMW AG grupės duomenų apsaugos skyriaus kontaktinius duomenis galite rasti čia [žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda B: BMW AG pardavimo padalinio Vokietijoje MINI klientų aptarnavimo skyriaus ir BMW AG grupės duomenų apsaugos skyriaus kontaktiniai duomenys].

 • When does MINI acquire and process personal data?

  MINI renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis visų pirma šiais atvejais:

   

  • Kai kreipiatės į mus tiesiogiai, pavyzdžiui, per mūsų svetainę, į MINI klientų aptarnavimo skyrių arba BMW atstovybes, ir domitės, pavyzdžiui, mūsų produktais ar paslaugomis arba turite kitų klausimų.
  • Kai perkate produktus tiesiogiai iš mūsų (pavyzdžiui, mūsų svetainėje esančioje MINI gyvenimo būdo parduotuvėje, BMW atstovybėje).
  • Kai perkate paslaugas tiesiogiai iš mūsų (pavyzdžiui, MINI Connected paslaugą mūsų svetainėje esančioje MINI Connected parduotuvėje, automobilio techninę priežiūrą ir (arba) remontą BMW atstovybėje).
  • Kai prašote informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas (pvz., atsiųsti lankstinukų ar kainoraščių).
  • Kai reaguojate į mūsų tiesioginės rinkodaros priemones, pavyzdžiui, užpildote atsakymo kortelę arba pateikiate savo duomenis internetu vienoje iš mūsų svetainių (www.mini.de arba nukreipimo puslapyje).
  • Kai Jūsų asmens duomenis mums atsiunčia MINI partneriai arba trečiosios šalys, jei laikomasi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, pavyzdžiui, davėte sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba žinodami savo teisę nesutikti neprieštaravote, kad Jūsų duomenys būtų perduoti MINI klientų aptarnavimo tikslais (pavyzdžiui, atpažinti Jus, kai kreipiatės į MINI klientų aptarnavimo skyrių) ir susisiekti raštu (pavyzdžiui, po automobilio įsigijimo išsiųsti MINI sveikinimo paketą).
  • Kai siunčiate mums savo transporto priemonės duomenis (su transporto priemonės identifikaciniu numeriu), nes mūsų MINI dirbtuvėse ir BMW atstovybėse teikiamos techninės priežiūros ir (arba) remonto paslaugos.
  • Kai leidžiamais atvejais kitos BMW Group bendrovės ir mūsų verslo partneriai teikia duomenis apie Jus.
  • Kai trečiosios šalys (pvz., sertifikuotų adresų pardavėjai) pateikia Jūsų asmens duomenis leidžiamu būdu.

   

  Padėkite mums atnaujinti Jūsų duomenis ir praneškite mums apie savo asmens duomenų, ypač kontaktinių, pasikeitimus.

 • Which data about you can be collected?

  Toliau nurodytų kategorijų asmens duomenys gali būti renkami naudojantis įvairių rūšių paslaugomis ir kontaktiniais kanalais, aprašytais šioje duomenų apsaugos informacijoje: 

   

  • Kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
  • Interesai: Jūsų pateikta informacija apie Jus dominančias sritis, pavyzdžiui, transporto priemones, pageidaujamus MINI partnerius ar BMW atstovybes, pomėgius ir kitus asmeninius pageidavimus.
  • Kiti asmeniniai duomenys: Jūsų nurodyta gimimo data, išsilavinimas, namų ūkio dydis ar profesija.
  • Sutarties duomenys: Kliento numeris, sutarties numeris, užsakytos MINI Connected paslaugos.
  • Internetinės paskyros duomenys: Paskyros informacija, susijusi su My MINI, MINI Connected, klientų ir potencialių klientų portalais, nustatyta mokėjimo informacija (pvz., kredito kortelės numeris).
  • Naudojimasis svetainėmis ir bendravimas: Informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine ir tai, ar atidarote arba persiunčiate mūsų pranešimus, įskaitant duomenis, surinktus naudojant slapukus ir kitas sekimo technologijas. Daugiau informacijos apie jį galima rasti čia [internetinė nuoroda žr. MINI slapukų politikos 5 skirsnį] mūsų MINI slapukų politikoje.
  • Sandorių ir sąveikos duomenys: Informacija apie produktų ir paslaugų pirkimą, sąveiką su MINI klientų aptarnavimo tarnyba (Jūsų prašymai ir skundai) ir MINI partneriais ar BMW atstovybėmis bei dalyvavimą rinkos tyrimų apklausose.
  • Kreditingumo ir tapatybės duomenys: Duomenys Jūsų tapatybei nustatyti, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas arba registracijos liudijimas; informacija apie sandorius, neatliktus mokėjimus; informacija apie sukčiavimo atvejus, baudžiamąsias nusikalstamas veikas, įtartinus sandorius, politiškai svarbius asmenis ir sankcijų sąrašus, kuriuose yra Jūsų duomenų.
  • MINI programėlių ir paslaugų naudojimas: Informacija apie tai, kaip naudojatės MINI programėlėmis (mobiliajame naudotojo įrenginyje) ir MINI Connected paslaugomis.
  • Informacija apie transporto priemonės funkcijas ir nustatymus: Informacija apie Jūsų transporto priemonės (identifikuojamos pagal transporto priemonės identifikavimo numerį) funkcijas ir esamus nustatymus, pavyzdžiui, MINI TeleServices ir MINI Connected paslaugų nustatymai naudojant įrankį MINI CarData.
  • Transporto priemonės techniniai duomenys: Transporto priemonėje sukurti ir (arba) apdoroti duomenys.  

   

  Transporto priemonės eksploatavimo duomenys

   

  Valdymo sistemos duomenys, apdorojami transporto priemonei valdyti. Pavyzdžiui:

   

  • Transporto priemonės būklės informacija (pavyzdžiui, greitis, lėtėjimas, šoninis pagreitis, ratų greitis, užsegtų saugos diržų rodmenys);
  • Aplinkos sąlygos (pavyzdžiui, temperatūra, lietaus jutiklis, atstumo jutiklis).

   

  Paprastai šie duomenys yra kintantys ir saugomi tik veikimo laikotarpiu; jie apdorojami tik pačioje transporto priemonėje. Valdymo įrenginiuose yra duomenų atmintinės (be kita ko, taip pat ir transporto priemonės užvedimo raktelis). Jos diegiamos tam, kad būtų galima dokumentuoti informaciją apie transporto priemonės būklę, komponentų apkrovą, techninės priežiūros reikalavimus, techninius įvykius, laikinus arba negrįžtamus gedimus.

   

  Atsižvelgiant į techninę įrangą, saugomi šie duomenys:

   

  • Sistemos komponentų būklė (pavyzdžiui, degalų užpildymo lygis, padangų slėgis, akumuliatoriaus būklė);
  • Svarbių sistemos komponentų (pvz., žibintų, stabdžių) gedimai ir defektai;
  • Sistemų reakcija į ypatingas važiavimo situacijas (pavyzdžiui, oro pagalvės suveikimas, stabilumo kontrolės sistemų įjungimas);
  • Informacija apie įvykius, dėl kurių sugadinama transporto priemonė;
  • Elektromobilių atveju – aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovos būklė, numatomas nuvažiuojamas atstumas.

   

  Ypatingais atvejais (pavyzdžiui, transporto priemonei aptikus gedimą) gali prireikti išsaugoti duomenis, kurie paprastai būtų kintamieji.

   

  Jei naudojatės paslaugomis (pvz., atliekami remonto, techninės priežiūros darbai), galite nuskaityti išsaugotus eksploatacinius duomenis ir prireikus juos naudoti kartu su transporto priemonės identifikaciniu numeriu. Duomenis iš transporto priemonės gali nuskaityti MINI partnerio ar BMW atstovybės darbuotojai arba trečiosios šalys (pvz., avarinės tarnybos). Tas pats galioja ir garantijos bei kokybės užtikrinimo priemonių atvejais.

   

  Duomenys paprastai nuskaitomi per teisės aktais nustatytą transporto priemonės vidinės diagnostikos sistemos (On-Board Diagnosis, OBD) jungtį. Nuskaityti eksploataciniai duomenys rodo transporto priemonės ar atskirų komponentų techninę būklę ir padeda atliekant diagnostiką, laikantis garantinių įsipareigojimų ir gerinant kokybę. Šie duomenys, ypač informacija apie komponentų apkrovą, techninius įvykius, netinkamą veikimą ir kitas klaidas, prireikus perduodami MINI kartu su transporto priemonės identifikaciniu numeriu. Be to, MINI taikoma atsakomybė už produktą. MINI naudoja transporto priemonių eksploatacinius duomenis ir kitais tikslais, pavyzdžiui, atšaukimo kampanijoms. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami tikrinant klientų reikalavimus dėl garantijos ir pretenzijas dėl vėlesnių patobulinimų.

   

  Jūsų pageidavimu techninės priežiūros centras, atlikdamas remontą ar techninę priežiūrą, gali iš naujo nustatyti transporto priemonės klaidų atmintinę.

   

  Komforto bei informacijos ir pramogų funkcijos

   

  Automobilyje galite išsaugoti komforto ir asmeninius nustatymus ir bet kuriuo metu juos pakeisti arba nustatyti iš naujo.

  Atsižvelgiant į atitinkamą įrangą, tai gali būti:

   

  • Sėdynės ir vairo padėčių nustatymai;
  • Važiuoklės ir klimato kontrolės nustatymai;
  • Individualizavimas, pavyzdžiui, interjero apšvietimo.

   

  Atsižvelgdami į pasirinktą įrangą, galite patys įvesti duomenis į transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos funkcijas. Atsižvelgiant į atitinkamą įrangą, tai gali būti:

   

  • Daugialypės terpės duomenys, pvz., muzika, filmai ar nuotraukos, skirti atkurti integruotoje daugialypės terpės sistemoje;
  • Adresų knygos duomenys, skirti naudoti kartu su integruota laisvų rankų įranga arba integruota navigacijos sistema;
  • Įvesti navigacijos duomenys;
  • Naudojimosi interneto paslaugomis duomenys.

   

  Šie komforto ir informacijos bei pramogų funkcijų duomenys gali būti saugomi transporto priemonėje arba prie transporto priemonės prijungtame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone, USB atmintinėje arba MP3 grotuve). Jei duomenis įvedėte patys, juos galite bet kada ištrinti.

   

  Šie duomenys iš transporto priemonės perduodami tik Jūsų prašymu, ypač naudojantis internetine paslauga pagal Jūsų pasirinktus nustatymus.

   

  Išmaniųjų telefonų integravimas, pavyzdžiui, Apple funkcija Carplay

  Jeigu Jūsų transporto priemonėje yra atitinkama įranga, galite prijungti išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį prie transporto priemonės ir valdyti jį naudodami transporto priemonėje integruotus valdymo įrankius. Išmaniojo telefono vaizdus ir garsą galima perduoti per daugialypės terpės sistemą. Tuo pačiu metu tam tikra informacija perkeliama į Jūsų išmanųjį telefoną. Priklausomai nuo integravimo tipo, tai gali būti, pavyzdžiui, buvimo vietos duomenys, dienos arba nakties režimas ir kita bendra transporto priemonės informacija. Daugiau informacijos rasite transporto priemonės savininko vadovo "Informacijos ir pramogų sistemos" skyriuje.

  Integravimas leidžia naudotis pasirinktomis išmaniojo telefono programėlėmis, pavyzdžiui, naršykle ar muzikos grotuvu. Tarp išmaniojo telefono ir transporto priemonės nėra jokios kitos sąveikos, ypač aktyvios prieigos prie transporto priemonės duomenų. Kitų duomenų tvarkymo būdą nustato kiekvienos naudojamos programėlės teikėjas. Tai, ar galite atlikti kokius nors nustatymus, priklauso nuo atitinkamos programos ir išmaniojo telefono operacinės sistemos.

   

  Paslaugos internetu

   

  Jeigu Jūsų transporto priemonėje yra mobiliojo telefono tinklo ryšys, juo galima keistis duomenimis tarp transporto priemonės ir kitų sistemų. Mobiliojo telefono tinklo ryšį įjungia transporto priemonėje įdiegta siųstuvo ir imtuvo sistema arba mobilusis įrenginys (pvz., išmanusis telefonas), kurį atsinešėte į transporto priemonę. Prisijungus prie šio mobiliojo telefono tinklo ryšio galima naudotis internetinėmis funkcijomis. Tai apima gamintojo ar kitų paslaugų teikėjų teikiamas internetines paslaugas ir taikomąsias programas ir (arba) programėles.

   

  MINI paslaugos internetu

   

  MINI paslaugų internetu atveju MINI padalinys aprašo atitinkamas funkcijas atitinkamose vietose (pavyzdžiui, savininko vadove, MINI vairuotojo vadovo programėlėje, MINI interneto svetainėse) ir pateikia susijusią informaciją, kaip nustato duomenų apsaugos teisės aktai. Paslaugoms internetu teikti gali būti naudojami asmens duomenys. Duomenimis keičiamasi per apsaugotą ryšį, pavyzdžiui, su specialiai šiam tikslui sukurtomis BMW IT sistemomis. Bet koks asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas, kuris neapsiriboja paslaugų teikimu, atliekamas tik remiantis teisėtu pagrindu, pavyzdžiui, esant teisės aktais nustatytai skubios pagalbos iškvietimo sistemai, sutarčiai arba duotam sutikimui dėl asmens duomenų tvarkymo.

   

  Galite įjungti arba išjungti paslaugas ir funkcijas (kai kurios iš jų yra mokamos), o kai kuriais atvejais ir visą transporto priemonės mobiliojo telefono tinklo ryšį. Jeigu techniškai įmanoma, ši nuostata netaikoma teisės aktais nustatytoms funkcijoms ir paslaugoms, pavyzdžiui, skubios pagalbos iškvietimo sistemai.

   

  Trečiųjų šalių paslaugos

   

  Jeigu naudojatės kitų paslaugų teikėjų (trečiųjų šalių) internetinėmis paslaugomis, už šias paslaugas atsako atitinkamas paslaugų teikėjas, joms taikomos šio paslaugų teikėjo nustatytos duomenų apsaugos sąlygos ir naudojimo taisyklės. MINI neturi jokios įtakos jų pateikiamai informacijai.

   

  Taigi turėtumėte iš atitinkamo paslaugų teikėjo gauti informacijos apie asmens duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį, apimtį bei tikslą teikiant trečiųjų šalių paslaugas.

   

   

  • Transporto priemonės buvimo vietos nustatymo duomenys: Duomenys apie Jūsų transporto priemonės arba mobiliojo įrenginio buvimo vietą. Šiuos duomenis MINI gali gauti teikdama MINI Connected paslaugas ir MINI Connected programėlę bei naudoti juos pagal atitinkamų paslaugų išsamius aprašymus ir pagal buvimo vietos duomenų apsaugos reikalavimus.

   

   

 • What is the purpose of processing your data?

  Duomenys, gauti sudarant sutartį arba teikiant paslaugas, tvarkomi toliau nurodytais tikslais. Galiojančio teisinio pagrindo taikymo paaiškinimą galima rasti čia [žr. 4 skirsnio 3 dalies tekstinę nuorodą Interneto nuoroda D: Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas]<586/>.

   

  A.    Sutartinių įsipareigojimų dėl transporto priemonių pardavimo, techninės priežiūros ir remonto vykdymas
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

   

  MINI ir BMW atstovybės bei MINI partneriai renka, tvarko ir naudoja asmens duomenis vykdydami pardavimo, techninės priežiūros ir (arba) remonto veiklą.

   

  Pardavimo proceso metu MINI prekybos atstovai, su kuriais sudarytos sutartys, ir BMW atstovybės naudoja asmens duomenis pirkimo sutarčiai tvarkyti, bandomiesiems važiavimams organizuoti, informacijai, susijusiai su Jūsų transporto priemonės pirkimu, perduoti.

   

  Vykdant šią veiklą tvarkomos toliau nurodytos duomenų kategorijos:

   

  • Kontaktiniai duomenys (pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas ir t. t.);
  • Paskyros duomenys (MINI Connected arba My MINI paskyra, banko duomenys ir t. t.).

   

  MINI ir BMW atstovybės bei MINI partneriai naudoja Jūsų asmens duomenis sutartims administruoti (pvz., transporto priemonės, techninės priežiūros ir remonto, MINI Connected paslaugų užsakymas) arba Jūsų pateiktoms užklausoms (pvz., dėl pasiūlymo ar bandomojo važiavimo) tvarkyti. Dėl visų sutarties administravimo aspektų ar problemų sprendimo susisiekiame su Jumis be atskiro sutikimo, pavyzdžiui, raštu, telefonu, per kurjerių tarnybą, el. paštu, priklausomai nuo to, kokius kontaktinius duomenis nurodėte.

   

  Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus ir (arba) teikiant paslaugas oficialiuose MINI autoserviso padaliniuose ir BMW atstovybėse, naudojami specialūs diagnostikos įrenginiai techniniams duomenims, susijusiems su transporto priemonės technine priežiūra, nuskaityti iš transporto priemonėje įdiegtų elektroninių valdymo sistemų. Autoserviso įmonėse kvalifikuoti specialistai šiuos duomenis apdoroja ir naudoja gedimams diagnozuoti bei šalinti. Techniniai transporto priemonės duomenys yra šie:

   

  • Pagrindiniai transporto priemonės duomenys (pavyzdžiui, transporto priemonės identifikavimo numeris, tipas, pagaminimo data, įranga);
  • Transporto priemonės techninės būklės duomenys (išmatuotos vertės, pvz., rida);
  • Klaidų atmintinės įrašai (pvz., posūkio indikatoriaus gedimas);
  • Apkrovos duomenys;
  • Programinės įrangos versijos;
  • Techninės priežiūros ir remonto duomenys (pavyzdžiui, techninės priežiūros reikalavimai, atlikti darbai, sumontuotos atsarginės dalys, suteiktos garantijos atvejai, remonto dirbtuvių ataskaitos). 

   

  MINI gali naudotis šia informacija, kad padėtų įgaliotoms autoserviso įmonėms ir BMW atstovybėms spręsti technines ar kitas problemas, su kuriomis jos susiduria teikdamos paslaugas.

   

  Be to, pirmiau nurodyti atsakingi asmenys gali gauti ribotą kiekį duomenų apie transporto priemonės buvimo vietą, jei to reikia sutarčiai vykdyti (pvz., pagal MINI Roadside Assistance programą). Duomenys naudojami tik laikantis buvimo vietos duomenų apsaugos reikalavimų [žr. 4 skirsnio 3 punkto nuorodą Interneto nuoroda E: Buvimo vietos duomenų apsaugos reikalavimai].

   

  B.    Sutartinių prievolių, susijusių su skaitmeninių transporto priemonių paslaugų teikimu, vykdymas
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

   

  Vykdydama bet kurią su Jumis sudarytą MINI Connected paslaugų sutartį, MINI teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui, išmaniojo pagalbos skambučio, asistento (Concierge), realaus laiko eismo informacijos (RTTI), nuotolinių paslaugų (Teleservices) ir kt. paslaugas.

   

  Šioms paslaugoms teikti BMW ir įgalioti paslaugų teikėjai tvarko toliau nurodytą transporto priemonėje esančią asmeninę informaciją:

   

  • Transporto priemonės techninės būklės duomenys (rida, akumuliatoriaus įtampa, durų ir sklendės būklė ir kt.);
  • Buvimo vietos ir judėjimo duomenys (laikas, vieta, greitis ir t. t.);
  • Transporto priemonės techninės priežiūros data (kitos techninės priežiūros data, alyvos lygis, stabdžių nusidėvėjimas ir t. t.);
  • Dinaminė eismo informacija (spūstys, kliūtys, ženklai, stovėjimo vietos ir t. t.);
  • Aplinkos informacija (temperatūra, lietus ir kt.);
  • Vartotojo profilis (sukonfigūruotos naujienos, el. paštas, garso paslaugų teikėjai ir t. t.);
  • Jutiklių informacija (radaras, ultragarso signalas, gestai, balsas ir t. t.).

   

  Informaciją apie MINI Connected, susijusią su duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais, galite rasti čia [Interneto nuoroda: [MINI Connected / teisinė informacija]; išsamų paslaugų ir kiekvienu atveju naudojamų duomenų sąrašą ir išsamų aprašymą rasite čia [MINI Connected/MINI Connected paslaugos].

   

  Apdoroti asmens duomenys automatiškai ištrinami po 4 savaičių, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi ilgesnį laiką konkrečiai paslaugai teikti.

   

  Galite įjungti arba išjungti paslaugas ir funkcijas (kai kurios iš jų yra mokamos), o kai kuriais atvejais ir visą transporto priemonės mobiliojo telefono tinklo ryšį. Jeigu techniškai įmanoma, ši nuostata netaikoma teisės aktais nustatytoms funkcijoms ir paslaugoms, pavyzdžiui, skubios pagalbos iškvietimo sistemai.

   

  Teikiant MINI Connected programėlės paslaugas, tvarkomi šie asmens duomenys:

   

  • Transporto priemonės techninės būklės duomenys (rida, akumuliatoriaus įtampa, durų ir sklendės būklė ir kt.);
  • Transporto priemonės ir mobiliojo įrenginio buvimo vietos ir judėjimo duomenys (laikas, vieta, greitis ir t. t.)
  • Transporto priemonės techninės priežiūros data (kitos techninės priežiūros data, alyvos lygis, stabdžių nusidėvėjimas ir t. t.);
  • Dinaminė eismo informacija (spūstys, kliūtys, ženklai, stovėjimo vietos ir t. t.);
  • Aplinkos informacija (temperatūra, lietus ir kt.);
  • Vartotojo profilis (sukonfigūruotos naujienos, el. paštas, garso paslaugų teikėjai ir t. t.);
  • Jutiklių informacija (radaras, ultragarso signalas, gestai, balsas ir t. t.).

   

  Informaciją apie MINI Connected programėlę, susijusią su duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais, galite rasti čia [Interneto nuoroda: MINI Connected/teisinė informacija]. Buvimo vietos ir judėjimo duomenys naudojami tik laikantis buvimo vietos duomenų apsaugos reikalavimų [4 skirsnio 3 punkto nuorodą Interneto nuoroda E: Buvimo vietos duomenų apsaugos reikalavimai].

   

  Jeigu nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, galite, jei techniškai įmanoma, atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo MINI Connected programėlėje arba pašalinti MINI Connected programėlę iš savo mobiliojo įrenginio.

   

  C.    Produktų kokybės užtikrinimas, naujų produktų tyrimai ir kūrimas
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

   

  MINI naudoja nuasmenintus duomenis (įskaitant buvimo vietos duomenis), gautus teikiant MINI ar BMW atstovybių arba MINI partnerių paslaugas, kad užtikrintų produktų ir paslaugų kokybę, taip pat mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais. "Nuasmeninti duomenys" reiškia, kad duomenų nebegalima tiesiogiai susieti su Jumis arba Jūsų transporto priemone.

   

  Šis duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu BMW AG interesu patenkinti didelius klientų lūkesčius gauti aukštos kokybės produktus ir paslaugas bei atsižvelgti į klientų pageidavimą naudotis naujais, novatoriškais sprendimais. Siekiant apsaugoti Jūsų interesus – kartu su duomenų nuasmeninimu – prireikus įgyvendinamos papildomos saugumo priemonės ir kontrolė, pavyzdžiui, griežti prieigos prie duomenų apribojimai, duomenų naudojimo apribojimai, saugumo priemonės, saugojimo laikotarpiai, taip pat duomenų ekonomiškumo principai, pavyzdžiui, išimtinai svarbių duomenų rinkimas.

   

  D.    BMW AG (įskaitant BMW atstovybes), nacionalinės platinimo bendrovės ir MINI partnerių pardavimo, aptarnavimo ir administravimo procesų atitiktis.
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

   

  Atsižvelgdami į sutarties informaciją ir siekdami nuolat optimizuoti klientų patirtį, bendradarbiavimą su MINI partneriais ir klientų aptarnavimą BMW atstovybėse, rengiame vertinimus ir ataskaitas bei dalijamės jomis su MINI partneriais. Pagrindinis šių vertinimų tikslas – inicijuoti atitinkamas priemones (pavyzdžiui, pardavimo ir aptarnavimo personalo mokymo kursus), kad būtų patobulinti taikymo ir pardavimo procesai. Pirmiau minėtas ataskaitas rengiame apibendrintai ir anonimiškai, t. y. ataskaitų gavėjai iš jose pateiktų duomenų negali daryti jokių išvadų apie Jus kaip asmenį.

   

  Prireikus taip pat tvarkoma dalis gautų konkrečios transporto priemonės duomenų, kad būtų užtikrinta MINI ir BMW atstovybių, MINI įgaliotų autoserviso įmonių ir nacionalinių BMW grupės pardavimo įmonių (įskaitant jų filialus), veikiančių Europos ekonominėje erdvėje ir kitose šalyse, nurodytose BMW laiške dėl kokybės paslaugų procesų (pvz., remonto, garantijos, dalykinės reputacijos) kokybė. [Interneto nuoroda: BMW laiškas dėl kokybės]. Šis tvarkymas atitinka teisėtą BMW interesą pasiūlyti savo klientams kuo geresnį aptarnavimo procesą. Kartais duomenys taip pat tvarkomi atsižvelgiant į specialius teisinius reikalavimus (pavyzdžiui, remonto ir techninės priežiūros informacijos tvarkymas atsižvelgiant į nuostatas dėl konkurencijos). Paprastai siekiant apsaugoti klientų privatumą, techniniai duomenys tvarkomi pagal transporto priemonę ir be tiesioginės sąsajos su klientu.

   

  Tam naudojamos šios duomenų kategorijos:

   

  • Pagrindiniai transporto priemonės duomenys (pavyzdžiui, transporto priemonės identifikavimo numeris, tipas, pagaminimo data, įranga);
  • Transporto priemonės techninės būklės duomenys (išmatuotos vertės, pvz., rida);
  • Klaidų atmintinės įrašai (pvz., posūkio indikatoriaus gedimas);
  • Apkrovos duomenys;
  • Programinės įrangos versijos;
  • Techninės priežiūros ir remonto duomenys (pavyzdžiui, techninės priežiūros reikalavimai, atlikti darbai, sumontuotos atsarginės dalys, suteiktos garantijos atvejai, remonto dirbtuvių ataskaitos).

   

  Techniniai transporto priemonės duomenys ištrinami pasibaigus transporto priemonės gyvavimo laikui.

   

  BMW AG yra BMW grupės įmonė. Kai kuriais atvejais Jūsų duomenis tvarkome siekdami užtikrinti, kad įvairios BMW grupės įmonės būtų valdomos kuo efektyviau ir sėkmingiau. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie bendrą konsoliduotą apskaitą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) bendrovėms.

   

  E.    Klientų aptarnavimas
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, g, ir f punktai)

   

  MINI ir BMW atstovybės ir MINI partneriai naudoja Jūsų asmens duomenis sutartims administruoti (pvz., dėl transporto priemonės, techninės priežiūros ar remonto, MINI Connected paslaugų užsakymo) arba Jūsų pateiktoms užklausoms (pvz., užklausos dėl pasiūlymų, bandomųjų važiavimų, užklausos ir skundai MINI klientų aptarnavimo skyriui) tvarkyti. Dėl visų sutarties administravimo aspektų ar problemų sprendimo susisiekiame su Jumis be atskiro sutikimo, pavyzdžiui, raštu, telefonu, per kurjerių tarnybą, el. paštu, priklausomai nuo to, kokius kontaktinius duomenis nurodėte.

   

  Taip pat su Jumis susisieksime, jei Jūsų transporto priemonei taikoma vadinamoji techninė kampanija arba atšaukimas. Kadangi techninės kampanijos paprastai yra labai svarbios priemonės (pavyzdžiui, siekiant išvengti pavojaus transporto priemonės keleiviams, išvengti žalos transporto priemonei), mes tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekiame su Jumis per mūsų MINI partnerius arba BMW atstovybes, naudodamiesi Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, kad įvykdytume teisės aktais nustatytą informavimo pareigą.

   

  Kruopščiai apgalvotais atvejais mes taip pat siųsime Jums reklaminius pranešimus (pavyzdžiui, siunčiame sveikinimo paketą po transporto priemonės įsigijimo arba laišką, kuriame nurodoma garantinio laikotarpio pabaiga ir siūloma atlikti transporto priemonės patikrą), tačiau tik ta apimtimi, kiek tai atitinka duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir kiek Jūs, žinodami savo teisę nesutikti, neprieštaraujate, kad Jūsų duomenys būtų naudojami rašytiniams pranešimams.

   

  Šiuo pagrindu BMW taip pat tvarko Jūsų asmens duomenis, kad optimizuotų Jūsų patirtį su MINI klientų aptarnavimo tarnyba, pvz., kad teisingai Jus atpažintų, kai su mumis susisieksite.

   

  F.    Reklaminė komunikacija ir sutikimu pagrįsti rinkos tyrimai
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 a punktas)

   

  Jeigu atskirai davėte sutikimą dėl tolesnio asmens duomenų naudojimo, Jūsų duomenys gali būti naudojami sutikime nurodyta apimtimi, pavyzdžiui, reklamos tikslais (atrinkti produktų ir paslaugų pasiūlymai),

   

  ******* PRADŽIA: Įterpti tik pateikus sutikimą dėl individualizavimo *******

  gavus atskirą sutikimą, taikant aukšto lygio individualizavimą ir remiantis individualiu kliento profiliu.

  *******PABAIGA**********************************************************       

                                                                                                                      

  ir (arba) rinkos tyrimams ir, jei reikia, perduodami kai kurioms BMW AG antrinėms įmonėms ir pasirinktiems MINI partneriams. Išsami informacija pateikiama atitinkamoje sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formoje, o sutikimą galite bet kada atšaukti.

   

  Jeigu davėte sutikimą [Interneto nuoroda žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda F1: Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo pagal Duomenų apsaugos reglamentą prieš pritaikant pagrindinę Vokietijos sistemą] dėl reklaminės komunikacijos, MINI renka ir apdoroja atitinkamus duomenis.

   

  Kontaktinė informacija, pavyzdžiui,

  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

   

  Papildomi asmens duomenys ir pageidavimai, pavyzdžiui,

  • Įmonės pavadinimas, Jūsų ryšiai su šia įmone, jei naudojatės tarnybiniu automobiliu arba esate šios įmonės kontaktinis asmuo;
  • Momentas, kai Jums reikia naujos transporto priemonės, domitės MINI automobiliu ir paslaugomis, taip pat teikiate užklausas dėl informacijos, bandomųjų važiavimų ir t. t;
  • Pageidaujamas ir (arba) esamas MINI partneris arba BMW atstovybė;
  • Transporto priemonės identifikavimo numeris ir kiti su juo susiję duomenys;
  • Interesai ir pomėgiai;
  • Jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo statusas ir pasirinktas ir (arba) pageidaujamas komunikacijos būdas.

   

  Identifikavimo duomenys, pavyzdžiui,

  Kliento numeris, sutarties numeris.

   

  Kliento istorija, pavyzdžiui,

  • Transporto priemonės pirkimo duomenys: modelis, konfigūracijos, pirkimo data, pirmosios registracijos data, valstybinis numeris, pirkimo užsakymo data, pristatymo data, savininkas, kainoraščio kaina;
  • Duomenys, surinkti MINI partnerių ir BMW atstovybėse (pvz., kontakto data ir tipas, aptarnavimo istorija);
  • Kampanijų istorija ir atgarsis (esamų ir potencialių klientų aptarnavimo programos ir tiesioginės rinkodaros priemonės;
  • Dalyvavimas renginiuose;
  • Užklausų ir skundų istorija MINI klientų aptarnavimo skyriuje.

   

  Transporto priemonės naudojimo duomenys, pavyzdžiui,

  Duomenys apie su MINI Connected susijusią sutartį, pavyzdžiui, pramogų užsakymas internetu.

   

  Programėlės / svetainės / socialinių tinklų duomenys

  Jei užsiregistravote arba prisijungėte, Jūsų paskyros duomenys, pavyzdžiui, My MINI ar MINI Connected.

  MINI naudoja surinktus pardavimo ir klientų aptarnavimo duomenis:

  • Nustatyti, kokia informacija ir pasiūlymai gali Jus labiausiai sudominti;
  • Susisiekti su Jumis dėl informacijos ir pasiūlymų;
  • Siųsti reklaminius pranešimus (pavyzdžiui, produktų pristatymus ar kvietimus į renginius) pagal Jūsų duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. 

   

  Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formoje taip pat nurodote ryšio būdus (pavyzdžiui, paštas, telefonas, el. paštas), kuriais mums leidžiama su jumis susisiekti.

   

  *******PRADŽIA: Įterpti įgyvendinus sutikimą dėl individualizavimo *******

  Be to, čia nurodote, ar sutinkate, kad būtų sukurtas individualus kliento profilis, kad galėtumėte gauti asmeninius pasiūlymus.

  Sukurtame profilyje gali būti nurodyti šie Jūsų pateikti duomenys arba duomenys, gauti Jums naudojantis BMW AG, kai kurių antrinių įmonių, įgaliotų prekybos atstovų ir autoserviso įmonių produktais ar paslaugomis: Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. paštas); Papildoma asmeninė informacija / pageidavimai (pavyzdžiui, pageidaujamas pardavėjas, pomėgiai). Identifikavimo duomenys (pavyzdžiui, kliento numeris, sutarties numeris). Kliento istorija (pavyzdžiui, pasiūlymų gavimas, transporto priemonės pirkimo duomenys, informacija apie pardavėją). Transporto priemonės duomenys (pavyzdžiui, MINI Connected programėlės naudojimo duomenys: rida, nuotolis). Programėlės / svetainės / socialinių tinklų duomenys (pavyzdžiui, internetinių paskyrų My MINI arba My MINI naudojimo duomenys). Išsamų šių kategorijų duomenų sąrašą galima peržiūrėti čia [Interneto nuoroda, žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda F2: Duomenų kategorijų, reikalingų individualiam kliento profiliui sukurti, sąrašas, sudarytas 2018 m. sausio 30 d. UC-30, su pakeitimo režimu B6-H-3]."

  *******PABAIGA**********************************************************  

                                                                                                                           

  Paprastai duomenys reklamos tikslais tvarkomi Vokietijoje; asmens duomenys niekuomet neperduodami į ES nepriklausančią šalį.

   

  G.    Teisinių reikalavimų, kurie taikomi MINI , laikymasis
  (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktai)

   

  MINI tvarko asmens duomenis, jei tai daryti įpareigoja teisės aktai. Pavyzdžiui, tada, kai su Jumis susisiekiame dėl Jūsų transporto priemonei taikomos techninės kampanijos arba atšaukimo.

   

  Surinkti duomenys taip pat tvarkomi siekiant užtikrinti IT sistemų veikimą. Veiklai užtikrinti reikalingi šie veiksmai:

   

  • IT sistemose tvarkomų duomenų atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas;
  • Sandorių registravimas ir stebėjimas siekiant patikrinti, ar teisingai veikia IT sistemos;
  • Asmens duomenų aptikimas ir apsauga nuo neteisėtos prieigos prie jų;
  • Incidentų ir problemų valdymas, siekiant pašalinti IT sistemos sutrikimus.

   

  Surinkti duomenys taip pat tvarkomi vykdant vidinį atitikties valdymą, kurio metu, pavyzdžiui, tikriname, ar sudarant sutartį buvote tinkamai informuoti ir ar MINI partneris laikėsi visų teisinių reikalavimų.

   

  MINI taip pat turi laikytis daugybės kitų teisinių reikalavimų. Vykdydami šiuos reikalavimus tvarkome Jūsų duomenis reikiama apimtimi ir, jei reikia, perduodame juos atsakingoms institucijoms pagal teisinius įpareigojimus juos pateikti.

   

  Jūsų duomenis taip pat tvarkome teisinio konflikto atveju, jeigu dėl jo šiuos duomenis tvarkyti būtina.

   

  H.    Duomenų perdavimas tarp BMW grupės įmonių

   

  BMW AG yra BMW grupės įmonė. Kai kuriais atvejais po kruopštaus patikrinimo Jūsų duomenis perduodame kitoms BMW grupės įmonėms, kurios yra atsakingos už tolesnį jų tvarkymą. Šis duomenų perdavimas gali būti atliekamas šiomis aplinkybėmis ir šiais tikslais:

   

  Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra išsamus ar baigtinis BMW grupės duomenų perdavimo atvejų sąrašas, o tik pavyzdžiai, kad duomenų perdavimas būtų suprantamesnis.

   

  • Jei iš anksto davėte mums aiškų sutikimą dalintis Jūsų duomenimis su kitomis BMW grupės įmonėmis reklamos ar rinkodaros tikslais. Visų pirma tai: 

   

  BMW M GmbH (Garching-Hochbrück) – individualiųjų automobilių ir BMW vairavimo patirties bendrovė.

   

  Kontaktinius duomenis ir informaciją apie visus už duomenų apsaugą atsakingus darbuotojus galima peržiūrėti čia [žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda A: BMW grupės įmonių ir už duomenų apsaugą atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys].

   

  • Laikantis BMW AG nustatytų pardavimo, aptarnavimo ir administravimo procesų, žr. G dalį.
  • Grupės ataskaitų teikimo metu galime perduoti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, išnuomotų transporto priemonių atveju perduodame su sąskaitomis faktūromis susijusią informaciją apie atitinkamus transporto priemonių identifikacinius numerius, kad būtų galima įvertinti likutinę vertę.

   

  I.    Duomenų perdavimas pasirinktoms trečiosioms šalims

   

  Duomenys, be kita ko, perduodami toliau nurodytoms bendrovėms, jei ir kiek tai atitinka duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus:

   

  • MINI partneriams (pavyzdžiui, kad galėtume patenkinti Jūsų užklausą dėl bandomojo važiavimo ar paslaugos ir pateikti konkrečius pasiūlymus). Jūsų užklausos pirmiausia perduodamos Jūsų pageidaujamam MINI partneriui arba MINI partneriui, iš kurio įsigijote produktų ar paslaugų, arba partneriui, su kuriuo bendraujate. Jeigu dar nesusisiekėte su mums žinomu MINI partneriu, Jūsų užklausą persiųsime Jūsų regione veikiančiam MINI partneriui.

   

  MINI partneriams tam, kad būtų atnaujinti Jūsų duomenys, pavyzdžiui, kontaktiniai duomenys. Duomenims atnaujinti reikalingi duomenys perduodami visiems MINI partneriams, kurie Jus turi savo adresų sąraše.

   

  • Atsakingai atrinktiems ir patikrintiems paslaugų teikėjams ir verslo partneriams, su kuriais bendradarbiaujame, kad galėtume Jums siūlyti produktus ir paslaugas. Perduodame duomenis BMW AG griežtai laikydamiesi duomenų tvarkymo reikalavimų arba remdamiesi Jūsų patvirtintu sutikimu (pavyzdžiui, jei pageidaujate, perduodame duomenis draudikui, apdraudusiam MINI nuo nelaimingų atsitikimų ir avarijų).
  • Jeigu parduodamas BMW AG padalinys ar keli padaliniai, duomenis perduodame bendrovei, kuriai perleidžiame savo teises pagal visus tarp mūsų sudarytus susitarimus.
  • Kitoms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, valdžios institucijoms), jei esame teisiškai įpareigoti tai daryti.

   

  Naudodamiesi mūsų MINI CarData platforma turite galimybę nurodyti mums, kada asmens duomenys, kuriuos surinkome teikdami MINI Connected paslaugas, turi būti perduoti Jūsų pasirinktoms įgaliotoms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, Jūsų transporto priemonės draudimo bendrovei). Tai daroma tik remiantis Jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos galite rasti čia [Interneto nuoroda į MINI CarData].

   

 • How do we protect your personal data?

  Taikome įvairias saugumo priemones, pavyzdžiui, šifravimo ir autentiškumo patvirtinimo įrankius, atitinkančius šiuolaikines technologijas, kad apsaugotume ir išlaikytume Jūsų duomenų saugumą, vientisumą ir prieinamumą.

   

  Perduodant duomenis internetu ar per svetainę neįmanoma užtikrinti visiškos apsaugos nuo neteisėtos prieigos, tačiau mes, mūsų paslaugų teikėjai ir verslo partneriai deda visas pastangas, kad apsaugotų asmens duomenis pagal galiojančias duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas, taikydami fizines, elektronines ir į procesą orientuotas saugumo priemones, atitinkančias dabartinį technologijų lygį. Pagrindinės mūsų naudojamos priemonės:

   

  • Griežti kriterijai, pagal kuriuos suteikiama teisė susipažinti su Jūsų duomenimis remiantis principu "„būtina žinoti" (leidžiama susipažinti kuo mažesniam skaičiui asmenų) ir tik nurodytu tikslu;
  • Surinktų duomenų perdavimas tik saugiu šifruotu pavidalu;
  • Konfidencialių duomenų, pvz., kredito kortelių duomenų, saugojimas tik šifruotu pavidalu;
  • IT sistemų apsauginė ugniasienė, skirta apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, pavyzdžiui, įsilaužėlių;
  • Nuolatinė prieigų prie IT sistemų stebėsena, siekiant aptikti ir užkirsti kelią netinkamam asmens duomenų naudojimui.

   

  Jeigu iš mūsų gavote slaptažodį arba patys nustatėte slaptažodį, kad gautumėte prieigą prie tam tikrų mūsų svetainės arba kitų portalų, programėlių ar paslaugų sričių, esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą ir visų kitų saugumo procedūrų, apie kurias Jus informuojame, laikymąsi. Primygtinai prašome niekam neatskleisti savo slaptažodžio.

   

  Saugumo priemonės, taikomos buvimo vietos duomenims

   

  Tam tikros paslaugos gali būti teikiamos tik tada, jeigu nurodote savo arba transporto priemonės buvimo vietą. Buvimo vietos duomenų konfidencialumą vertiname labai rimtai.

   

  Jūsų buvimo vietos duomenys (įskaitant duomenis, prie kurių prieita atliekant transporto priemonės techninę priežiūrą) saugomi taikant šias saugumo priemones:

   

  • Duomenys saugome tik tokia apimtimi, kuri leidžia identifikuoti Jus arba Jūsų transporto priemonę, kad būtų pasiektas numatytas tikslas, dėl kurio davėte sutikimą.
  • Duomenys renkame ir naudojame tik tada, kai jų reikia prašomai paslaugai suteikti.
  • Duomenys renkame ir naudojame ta apimtimi, kuria esame teisiškai įpareigoti juos saugoti arba perduoti.
  • Duomenys, skirti transporto priemonės buvimo vietai nustatyti, ir duomenys, skirti Jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietai nustatyti, susiejami tik tada, kai to reikia užsakytai paslaugai teikti.
  • Bet koks kitas buvimo vietos duomenų naudojimas analizės tikslais atliekamas naudojant duomenų įrašus, kurie prieš tai buvo nuasmeninti.

   

  Teikdami paslaugas (pavyzdžiui, MINI Connected) mes, Jūsų BMW atstovybė ir Jūsų MINI partneris, galime turėti prieigą prie transporto priemonės buvimo vietos nustatymo duomenų, o BMW AG gali turėti prieigą prie Jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietos nustatymo duomenų.

   

  Įsigiję transporto priemonę arba aktyvavę ar sukonfigūravę MINI Connected paslaugas ar MINI Connected programėlę, gausite išsamų buvimo vietos duomenų, kurie perduodami teikiant paslaugas konkrečioje vietovėje, aprašymą.

   

  MINI Connected portale, MINI Connected programėlėje arba pačiame automobilyje, jei tai techniškai įmanoma, galite nustatyti, ar mums leidžiama toliau rinkti ir apdoroti šiuos duomenis, ir užkirsti kelią duomenų rinkimui ateityje. Atminkite, kad Jums apribojus buvimo vietos duomenų rinkimą nebegalėsime teikti kai kurių mūsų paslaugų elementų. 

 • How long do we keep your data?

  Vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nuostatomis, Jūsų duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams. Jei duomenis tvarkome keliais tikslais, vos tik įvykdžius paskutinę konkrečią užduotį, jie automatiškai ištrinami arba saugomi tokiu pavidalu, kad nebūtų galima daryti tiesioginių išvadų apie Jūsų asmenį. Siekdamas užtikrinti, kad visi Jūsų duomenys būtų ištrinti pagal duomenų minimizavimo principą ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nuostatas, MINI padalinys taiko vidinę duomenų ištrynimo koncepciją. Toliau aprašomi pagrindiniai principai, kuriais remiantis numatoma ištrinti Jūsų asmens duomenis pagal šią ištrynimo koncepciją.

   

  Naudojimas laikantis sutarties sąlygų


  Siekiant laikytis sutartinių įsipareigojimų, iš Jūsų gauti duomenys gali būti saugomi tol, kol galioja sutartis, o pasibaigus sutarčiai – 6 arba 10 metų, priklausomai nuo sutarties pobūdžio ir apimties, kad būtų įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl duomenų saugojimo ir kad būtų galima išsiaiškinti bet kokius klausimus ar pretenzijas pasibaigus sutarčiai.

   

  Be to, esama sutarčių dėl produktų ir paslaugų teikimo, kurioms reikia ilgesnių saugojimo laikotarpių, taip pat žr. "toliau pateikiamą skirsnį Naudojimas pretenzijoms vertinti" .

   

  Naudojimas pretenzijoms vertinti


  Duomenis, kurie, mūsų nuomone, bus reikalingi siekiant įvertinti ir užkirsti kelią pretenzijoms prieš mus arba pradėti baudžiamąjį procesą ar pareikšti pretenzijas Jums, mums arba trečiosioms šalims, galime saugoti tol, kol gali būti pradėtas atitinkamas procesas.

   

  Naudojimas klientų aptarnavimo ir rinkodaros tikslais


  Klientų aptarnavimo ir rinkodaros tikslais iš Jūsų gauti duomenys gali būti saugomi nuo 3 iki 10 metų, nebent pageidaujate, kad šie duomenys būtų ištrinti, ir nėra jokių sutartinių ar teisinių saugojimo reikalavimų, kurie neleistų jų ištrinti.

 • Whom do we grant international access to your data and how do we ensure protection?

  BMW AG yra visame pasaulyje veikianti bendrovė. Asmens duomenis tvarko BMW AG darbuotojai, nacionalinės pardavimo bendrovės, MINI partneriai ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai daugiausia ES teritorijoje.

   

  Jeigu duomenys tvarkomi ne ES šalyse, BMW AG naudoja ES standartus atitinkančias sutartis, įskaitant tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi užtikrinant tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir Europos Sąjungoje.

   

  Europos Sąjunga jau yra pripažinusi, kad kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Kanadoje ir Šveicarijoje, duomenų apsaugos lygis yra panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Dėl panašaus duomenų apsaugos lygio duomenų perdavimui į šias šalis nereikia jokio specialaus leidimo ar susitarimo.

   

  Susisiekite su mumis čia [žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda B: [BMW AG Vokietijos pardavimo padalinio MINI klientų aptarnavimo skyriaus ir BMW AG grupės duomenų apsaugos skyriaus kontaktiniai duomenys], jei norite susipažinti su konkrečiomis saugumo priemonėmis, taikomomis Jūsų duomenų perdavimui į kitas šalis.

   

  Pirmiau išvardytoms paslaugoms teikti ir numatytiems tikslams įgyvendinti BMW AG pasitelkia keletą paslaugų teikėjų pagal griežtas duomenų tvarkymo sąlygas, atitinkančias duomenų apsaugos teisės reikalavimus.

 • How can you see and change your online data privacy protection settings?

  Duomenų naudojimo MINI interneto svetainėse nustatymus galite bet kada pakeisti "My MINI"paskyroje arba MINI Connected programėlėje.

   

  Toliau nurodytus duomenis galite pasiekti ir, jeigu įmanoma, pakeisti:

   

  • Sutikimas dėl reklaminės komunikacijos – čia galite pasirinkti pageidaujamus ryšio būdus ((pranešimai paštu, el. paštu ir pan.)

   

  *******PRADŽIA: Įterpti tik pateikus sutikimą dėl individualizavimo *******

  ir duoti sutikimą dėl statistinių metodų naudojimo sudarant individualų kliento profilį, kad galėtumėte gauti asmeninius, specialiai Jums pritaikytus produktų ir paslaugų pasiūlymus.

  ******* PABAIGA**********************************************************

           

  • MINI CarData [Interneto nuoroda į MINI Connected klientų portalą, geriausiai su vienu prisijungimu prie MINI Connected paskyros tiesiogiai programėlėje MINI CarData] – čia galite peržiūrėti, atsisiųsti ir (arba) perkelti savo transporto priemonės duomenis.
  • MINI Connected paskyra [Interneto nuoroda į MINI Connected klientų portalą]– čia galite peržiūrėti ir keisti detalias MINI Connected parinktis. Kai kurias MINI Connected parinktis galima keisti tik naudojant MINI Connected programėlę arba tik automobilyje; naudokite atitinkamas parinktis programėlėje arba automobilyje.

   

  Tačiau savo paskyroje BMW AG portalo duomenų apsaugos srityje negalite pakeisti nustatymų, kaip MINI partneriai gali naudoti Jūsų duomenis. Norėdami atlikti tokius pakeitimus arba jei turite klausimų dėl savo duomenų naudojimo, turite tiesiogiai susisiekti su atitinkamu MINI partneriu.

 • Contact with us, your data privacy protection rights, and your right to file complaints with data privacy protection authorities

  Jei turite klausimų, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis, pirmiausia kreipkitės į MINI klientų aptarnavimo skyrių el. paštu minikundenbetreuung@mini.de arba telefonu +49 89 1250-16060 (kasdien nuo 8:00 iki 20:00 val.).

   

  Be to, galite kreiptis į darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą. Už duomenų apsaugą atsakingų darbuotojų sąrašą galite rasti čia [žr. 4 skirsnio 3 punkto tekstinę nuorodą Interneto nuoroda B: BMW AG pardavimo padalinio Vokietijoje BMW klientų aptarnavimo skyriaus ir BMW AG grupės kontaktiniai duomenys ir interneto nuoroda A: BMW grupės įmonių ir už duomenų apsaugą atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys].

   

  ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti galiojantys duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums, kaip asmeniui, kurio duomenys tvarkomi, galimybę pasinaudoti tam tikromis teisėmis. Toliau paaiškinamos Jūsų teisės, apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Užklausą prašome pateikti raštu priklausomai nuo jos pobūdžio ir apimties.

   

  Asmens duomenų savininko teisės

   

  Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas Jūs, kaip asmens duomenų savininkas, turite toliau nurodytas teises, visų pirma MINI atžvilgiu:

   

  Teisė į informaciją (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnis):

  Bet kuriuo metu galite kreiptis į mus dėl informacijos apie bet kuriuos mūsų saugomus Jūsų duomenis. Ši informacija, be kita ko, yra susijusi su mūsų tvarkomų duomenų kategorijomis, tikslais, kuriais juos tvarkome, duomenų kilme, jeigu juos gavome ne tiesiogiai iš Jūsų, ir, jei taikoma, su gavėjais, kuriems perdavėme Jūsų duomenis. Savo duomenų kopiją galite gauti iš mūsų nemokamai. Jeigu norite gauti daugiau kopijų, pasiliekame teisę už papildomas kopijas imti mokestį.

   

  Teisė taisyti duomenis (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnis):

  Galite prašyti, kad pataisytume Jūsų duomenis. Taikome tinkamas priemones, kad Jūsų duomenys, kuriuos nuolat tvarkome, būtų teisingi, išsamūs ir atnaujinti pagal naujausią mums prieinamą informaciją.

   

  Teisė ištrinti duomenis (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnis):

  Galite prašyti, kad ištrintume Jūsų duomenis, jeigu buvo įvykdyti teisiniai reikalavimai. Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nuostatas tai galima padaryti, jeigu:

  • Duomenys nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
  • Atšaukėte savo sutikimą, kuris yra duomenų tvarkymo pagrindas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi ir nėra teisėtų priežasčių juos tvarkyti, arba nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės reklamos tikslais;
  • Duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

   

  Kada duomenų tvarkymas nėra būtinas

   

  • Siekiant užtikrinti teisinio reikalavimo tvarkyti asmens duomenis vykdymą;
  • Siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų saugojimo laikotarpių laikymąsi;
  • Teisinėms pretenzijoms pareikšti, vykdyti ar nuo jų apsiginti.

   

  Teisė apriboti duomenų tvarkymą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnis):

  Galite reikalauti, kad apribotume Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu:

   

  • Ginčijate duomenų teisingumą – laikotarpiu, per kurį turime patikrinti duomenų teisingumą;
  • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, todėl prašote apriboti jų naudojimą;
  • Jūsų duomenys mums nebereikalingi, tačiau Jums jie reikalingi teisinėms pretenzijoms pareikšti, vykdyti ar į jas atsakyti;
  • Pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, tačiau dar nenuspręsta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės už Jūsų.
  •  

  Teisė į duomenų perkeliamumą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnis):

  Jūsų prašymu perduosime Jūsų duomenis, jei tai techniškai įmanoma, kitam atsakingam subjektui. Tačiau šią teisę turite tik tuo atveju, jei duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą arba jei to reikia sutarčiai įvykdyti. Užuot gavę savo duomenų kopiją, galite paprašyti, kad duomenis tiesiogiai nusiųstume kitam Jūsų nurodytam atsakingam subjektui.

   

  Teisė nesutikti (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnis):

  Dėl priežasčių, kylančių iš Jūsų ypatingos padėties, galite bet kada nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, jei duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu arba mūsų ar trečiosios šalies teisėtu interesu. Tokiu atveju Jūsų duomenų nebetvarkysime. Pastaroji nuostata netaikoma, jeigu galime įrodyti, kad yra įtikinamų ir pateisinamų priežasčių, dėl kurių duomenų tvarkymas yra svarbesnis už Jūsų interesus, arba jeigu Jūsų duomenys mums reikalingi teisinėms pretenzijoms pareikšti, vykdyti ar nuo jų apsiginti.

   

  Terminai, per kuriuos teisės turi būti įgyvendintos

   

  Paprastai visus prašymus stengiamės patenkinti per 30 dienų. Tačiau šis terminas gali būti pratęstas dėl priežasčių, susijusių su konkrečiomis teisėmis arba prašymo sudėtingumu.

   

  Informacijos apie asmens duomenis teikimo apribojimas

   

  Teisinės nuostatos gali reikalauti , kad tam tikrais atvejais neteiktume informacijos apie visus Jūsų duomenis. Jeigu tokiu atveju turėsime atsisakyti pateikti prašomą informaciją, informuosime Jus apie atsisakymo priežastis.

   

  Skundai priežiūros institucijoms

   

  BMW AG labai rimtai vertina Jūsų pastabas ir teises. Tačiau jeigu manote, kad netinkamai išnagrinėjome Jūsų skundus ar pastabas, turite teisę pateikti skundą atsakingoms duomenų apsaugos institucijoms.