Teisinis pagrindas asmens duomenų apdorojimui.

dam Image

Jūsų duomenis tvarkome tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Jūsų duomenis tvarkysime visų pirma remdamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 ir 9 straipsniais bei sutikimu pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 straipsnio nuostatas. Jūsų duomenų tvarkymą, be kita ko, grindžiame toliau nurodytais teisiniais principais. Atminkite, kad tai nėra išsamus ar baigtinis teisinių principų sąrašas, o tik pavyzdžiai, kuriais siekiama paaiškinti teisinių principų sampratą.

 

  • Sutikimas (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis arba ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalies a punktas ir 7 straipsnis): Tam tikrus duomenis tvarkysime tik remdamiesi jūsų aiškiai ir laisva valia duotu sutikimu. Turite teisę ateityje bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. 
  • Teisinės prievolės vykdymas (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas): Jūsų sutarčiai su MINI ir BMW atstovybėmis bei MINI partneriais inicijuoti ir (arba) vykdyti mums reikia prieigos prie tam tikrų asmens duomenų. 
  • Teisinės prievolės vykdymas (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas): MINI taikomi tam tikri teisiniai reikalavimai. Privalome tvarkyti kai kuriuos asmens duomenis, kad įvykdytume mums taikomus reikalavimus. 
  • Teisėtų interesų apsauga (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas): MINI tvarko kai kuriuos asmens duomenis, kad apsaugotų teisėtus savo arba trečiųjų šalių interesus. Šios nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai jūsų interesai nėra svarbesni už mūsų interesus.