Mini logo

Senoji naršykle.

Su nauja naršykle naudokitės internetu saugiau ir greičiau. Optimizavome MINI taip, kad jis atitiktų ateities rinkos reikalavimus. Daugiau browser-update.org 

Patarimas: Naršydami internete per išmanųjį telefoną galėsite būti tikri, kad visuomet naudojama tik pati naujausia programinė įranga.

Atnaujinti naršykle.
Užsisakyti bandomąjį važiavimą

DAUGIAU TIKSLUMO KASDIEN. MAŽIAU NEAIŠKUMŲ.

Nauji teisės aktų reikalavimai dėl degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio matavimo bandymų būdų.

1992 m. įsigaliojo vadinamasis naujasis Europos važiavimo ciklas (NEDC – New European Driving Cycle). Nuo tada pagal šią procedūrą buvo nustatomos transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės.

Iki 2018 m. rudens turi būti įdiegta nauja degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų matavimo procedūra –pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), kuri pakeičia NEDC. Pagal šią procedūrą, degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio matavimo bandymai atliekami ne tik laboratorijoje, bet ir tiesiogiai kelyje – realiomis važiavimo sąlygomis (RDE – Real Driving Emissions).

NUO NEDC PEREINAMA PRIE WLTP.

Atliekant bandymus realiomis važiavimo sąlygomis, gaunamos realios degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų vertės. Visi automobilių gamintojai privalo nustatyti degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų vertes pagal naująją privalomą bandymų procedūrą WLTP . Kadangi bandymų sąlygos pagal WLTP yra artimos realaus pasaulio sąlygoms, nustatytos vertės labiau atitinka tikrovę. Palyginti su ankstesniąja procedūra, šie bandymai atliekami daug ilgiau (30 min. vietoje 20 min.) ir važiuojant didesniais greičiais.

Siekiant tiksliau nustatyti išmetamo CO2 kiekį, pagal naująją procedūrą bandomi ne tik automobiliai su standartine įranga, bet ir su pasirinktos specialiosios įrangos variantais. Taip kiekvienam automobilio tipui gaunamos dvi vertės: mažiausia ir didžiausia galima standartinė degalų sąnaudų vertė, priklausomai nuo įrangos variantų.

Tačiau konkrečios automobilio komplektacijos atveju gali būti tiesiogiai nurodoma standartinė vertė.

WLTP padeda geriau įvertinti, kokios ateityje bus degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės. Kadangi šios vertės matuojamos tikroviškesnėmis sąlygomis nei anksčiau, galima numatyti, kad automobiliams su vidaus degimo varikliais bus nustatomos didesnės degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės, o elektromobiliams – trumpesni nuvažiuojami atstumai.

BMW grupė jau ruošiasi pereiti prie naujos bandymų procedūros, palaipsniui papildo savo produktų asortimentą naujais automob iliais ir patobulintomis variklių versijomis ar techniniais pakeitimais. Todėl visų BMW grupės gaminamų automobilių degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio vertės bus nustatomos pagal WLTP.

Teisės aktai nustato, kad nuo 2018 m. rugsėjo visi ES, Šveicarijos ir Turkijos automobilių gamintojai privalo visus gaminamus automobilius išbandyti pagal WLTP. Nuo 2020 m. gruodžio visose šalyse, kurios taiko ES transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus, bus privaloma nurodyti visų automobilių degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio vertes pagal WLTP.

WLTP ir NEDC PROCEDŪRŲ PALYGINIMAS.

Pagrindiniai senosios ir naujosios bandymų procedūrų skirtumai:

Bandymo sąlygos NEDC WLTP
Bandymo trukmė 20 min. 30 min.
Bandymo atstumas 6,8 mylios 14,6 mylios
Laikas praleistas stovint 25 % 13 %
Bandymo etapai Mieste, užmiestyje, (mišrus) Mažas, vidutinis, didelis, ypač didelis, (mišrus); (plius „Miestas“ elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams)
Greitis Vidutinis: 21,1 mylių/val.
Maksimalus: 74,6 mylių/val.
Vidutinis: 29 mylių/val.
Maksimalus: 81 mylių/val.
Pradinė temperatūra 20–30°C
Neįšilusio variklio užvedimas
14°C (bandyta esant 23°C, koreguota 14°C temperatūrai)
Neįšilusio variklio užvedimas
Specialios įrangos variantai Neatsižvelgiama. Įvertinami visos įrangos variantai, atsižvelgiant į jų įtaką aerodinamikai, svoriui ir riedėjimo pasipriešinimui.

REALIOMIS SĄLYGOMIS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIO BANDYMAS.

Visi transporto priemonių gamintojai nuo 2018 m. rugsėjo privalo atlikti ne tik laboratorinius bandymus pagal WLTP, bet ir realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymą (RDE – Real Driving Emissions). Atliekant RDE bandymą išmetamųjų teršalų, įskaitant kietąsias daleles ir azoto oksidus (NOx), kiekis matuojamas tiesiogiai kelyje. Pagal šį metodą nustatomas vidutinis išmetamųjų teršalų kiekis, kurio galima kasdien tikėtis važiuojant įprastomis sąlygomis.

Siekdama dar labiau sumažinti šias teršalų vertes, BMW taiko įvairias technologijas, kad jos automobilių išmetamų teršalų kiekis būtų mažesnis. Pavyzdžiui, automobiliuose su dyzeliniais ir benzininiais varikliais taikoma BMW „BluePerformance“ technologija, įmontuojama selektyvaus katalitinio redukavimo (SCR – Selective Catalytic Reduction) sistema ir kietųjų dalelių filtrai. Todėl BMW yra pasirengusi įvykdyti Euro 6 standarto, taikomo visiems naujiems automobiliams nuo 2018 m. rudens, reikalavimus dėl išmetamųjų teršalų ribinių verčių. Euro 6c išmetamųjų teršalų kiekio standartas nustato benzininiams automobiliams mažesnes ribines vertes, palyginti su Euro 6b standartu. Dyzeliniams automobiliams Euro 6b ir Euro 6c standartai nustato vienodas ribinės vertes ciklo ribose.

ES išmetamųjų teršalų standartas: Mažesnės vertės. Didesni iššūkiai.

ES išmetamųjų teršalų standartas nustato ES teritorijoje galiojančias išmetamųjų teršalų, pavyzdžiui, azoto oksidų, kiekio ribines vertes. Skirtingo tipo varikliams ir automobiliams nustatomos atskiros ribinės vertės. Siekiant gerinti klimato apsaugą ir oro kokybę, ribinės vertės vis labiau griežtinamos, tad automobilių gamintojams kyla nauji iššūkiai.

PERĖJIMO ETAPAI.

2017 m. rugsėjis Perėjimas prie WLTP ir RDE bandymų vykdomas etapais nuo 2017 m. rugsėjo.
2018 m. rugsėjis Visų naujų automobilių tipo patvirtinimas vykdomas atlikus WLTP ir RDE bandymus, jeigu neviršijamos išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės. Tai suteikia galimybę palyginti visų automobilių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes.
2019 m. rugsėjis Visų naujai pagamintų ir registruojamų automobilių išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekis, nustatytas RDE sąlygomis, turi neviršyti nustatytų ribinių verčių.
2020 m. rugsėjis Visose šalyse, kurios taiko ES transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus, privaloma nurodyti visų automobilių degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio vertes.

DEGALŲ SĄNAUDOS IR IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIS.

BMW grupėje privaloma visiems automobiliams atlikti naujuosius WLTP ir RDE bandymus. Išsamesnės informacijos apie šių procedūrų istoriją ir ateitį rasite brošiūroje, kurią galite atsisiųsti čia (PDF – 2,3 MB).

Sužinoti daugiau

KAS YRA WLTP VAŽIAVIMO CIKLAS?

Automobilio degalų sąnaudos ir išmetamųjų teršalų kiekis priklauso nuo važiavimo stiliaus. Todėl, kuriant WLTP, buvo renkami važiavimo duomenys iš viso pasaulio. Remiantis šiais duomenimis buvo nustatytos 4 skirtingo vidutinio greičio fazės atskaitos taškams nustatyti: mažo, vidutinio, didelio ir labai didelio greičio fazės. Kiekvienoje fazėje, siekiant atkurti situacijas, susidarančias važiuojant įprastu stiliumi, naudojami skirtingo intensyvumo pagreičiai, stabdymas ir sustabdymas. Šių fazių derinys sudaro važiavimo ciklą.

KAIP BMW PEREINA PRIE NAUJOS WLTP PROCEDŪROS?

BMW grupė jau ruošiasi pereiti prie naujos bandymų procedūros, palaipsniui papildo savo produktų asortimentą naujais automobiliais ir patobulintomis variklių versijomis ar techniniais pakeitimais. Todėl BMW grupė užtikrins, kad visi jos gaminami automobiliai ir ateityje atitiktų teisės aktų nuostatas. Apie tai, kad BMW grupės automobiliai atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus, patvirtina atitinkami nacionalinių ir tarptautinių oficialių tyrimų rezultatai.

KĄ WLTP REIŠKIA MAN?

WLTP taikymas reiškia, kad nurodytos automobilio degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekio vertės yra artimesnės realiosioms. Be to, atliekant bandymus pagal WLTP atsižvelgiama į pasirinktą specialiąją automobilio įrangą, todėl nurodytos vertės bus dar realistiškesnės, nes gaunamos išbandant jūsų konfigūracijos automobilį. Tačiau tuomet, kai nustatomos tikresnės vertės, nustatomos didesnės degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės automobiliams su vidaus degimo varikliais ir trumpesni nuvažiuojami atstumai elektromobiliams (įskaitant įkraunamus hibridinius). Dėl to gali tekti mokėti didesnį CO2 mokestį pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas.
Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.caremissionstestingfacts.eu/

KAS YRA RDE?

RDE yra Real Driving Emissions (realiomis važiavimo sąlygomis išmetami teršalai) santrumpa. Tai nauja procedūra, pagal kurią privaloma nustatyti tokių teršalų kaip azoto oksidai kiekį (NOx) ir kietųjų dalelių masę. Svarbiausia šio bandymo ypatybė ta, kad jis atliekamas kelyje realiomis važiavimo sąlygomis, o ne laboratorijoje. Matavimai atliekami prietaisu, vadinamas nešiojamąja emisijų matavimo sistema (PEMS – Portable Emissions Measurement System), kuris tvirtinamas prie bandomo automobilio išmetimo vamzdžio.
Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test/#

KAS YRA EURO 6?

Euro 6 – taip sutrumpintai vadinamas galiojantis išmetamųjų teršalų kiekio reglamentas. Jis nustato mažesnes išmetamų kietųjų dalelių ir azoto oksidų kiekio ribines vertes, palyginti su Euro 5 standartu. Nuo 2018 m. rugsėjo* privaloma laikytis Euro 6c išmetamųjų teršalų kiekio standarto reikalavimų, kuris benzininiams automobiliams nustato netgi mažesnes išmetamų kietųjų dalelių kiekio ribines vertes negu Euro 6b standartas. Dyzeliniams automobiliams Euro 6b ir Euro 6c standartai nustato vienodas ribines vertes ciklo ribose. Nuo 2019 m. rugsėjo* Euro 6d-TEMP, o nuo 2021 m. sausio* Euro 6d dar kartą truputį sumažins kietųjų dalelių ir azoto oksidų kiekio ribines vertes, nustatomas RDE bandymu. *Taikoma naujoms transporto priemonėms. Naujiems automobilių tipams nauji išmetamųjų teršalų kiekio standartai įsigalios 1 metais anksčiau.

KĄ REIŠKIA SELEKTYVUS KATALITINIS REDUKAVIMAS (SCR)?

Siekiant dar labiau sumažinti automobilio išmetamųjų teršalų kiekį, karbamido tirpalas „AdBlue®“ įpurškiamas į dyzelinio variklio išmetimo sistemą. Selektyvaus katalitinio redukavimo (SCR – Selective Catalytic Reduction) sistema su karbamido tirpalo „AdBlue®“ įpurškimu sumažina azoto oksidų kiekį beveik 90 proc. Likusią išmetamųjų dujų dalį sudaro vandens garai, azotas ir CO2.

KAS YRA BLUEPERFORMANCE?

BMW taiko „BluePerformance“ technologiją, kad jos gaminami automobiliai išmestų dar mažiau teršalų. Ši technologija padeda dar geriau optimizuoti dyzelinio variklio teršalų išmetimą. Kai kuriuose modeliuose įmontuojami ne tik dyzelino kietųjų dalelių filtras ir azoto oksidų (NOx) katalizatorius, bet ir selektyvaus katalitinio redukavimo (SCR – Selective Catalytic Reduction) sistema su karbamido tirpalo „AdBlue®“ įpurškimu. Šios priemonės žymiai sumažina azoto oksidų kiekį išmetamosiose dujose.
Daugiau informacijos apie BMW „BluePerformance“ technologiją rasite adresu: http://www.bmw.co.uk/en_GB/topics/discover-bmw/technology/engine-technology.html

KĄ WLTP REIŠKIA ELEKTROMOBILIAMS IR HIBRIDINIAMS AUTOMOBILIAMS?

Kadangi elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai daugiausia naudojami miesto ribose, WLTP bandymai atliekami ne tik pagrindinių keturių fazių – mažo, vidutinio, didelio ir labai didelio greičio fazių – metu. Taip pat nustatomos per specialiąją, 5-tą miesto fazę, išmetamų teršalų kiekis. Šiuo atveju derinamos greičio fazės, kurios geriausiai atspindi važiavimą automobiliu miesto ribose: mažą ir vidutinį greitį. Taip gaunami duomenys, geriau atitinkantys tikrovę.